Ju-jutsu – en självförsvarskonst

Ju-jutsu är en kampstil som går ut på att man med så lite fysisk styrka som möjligt ska lyckas besegra sin motståndare. Här förespråkar man istället olika tekniker och följsamhet för att lyckas vinna matchen. Detta är en kampstil som ofta beskrivs som en självförsvarskonst istället för en kampsport därför är denna typ av kampsport vanlig i så kallade självförsvarskurser. Vid en sådan kurs lär man sig att använda olika medel för att skydda sig mot olika angrepp. Många av de tekniker som används vid Ju-Jutsu är anpassade efter den svenska lagstiftningen när det kommer till nödvärn.

Men Ju-jutsu är också en sport där man kan tävla och i tävlingssammanhang ingår ytterligare tekniker som enbart får användas vid tävling och professionell träning. I den här sporten graderas man utifrån sina färdigheter och det gör man med hjälp av olika färger på bältena till sin dräkt.

Detta är en träningsform som lätt individanpassas vilket gör att man i samma grupp kan ha en blandning av olika nivåer. Ju-jutsu som träningsform passar nästan alla och många klubbar kan även anpassa träningen för utövare med olika funktionsnedsättningar, både fysiska och neuropsykiatriska sådana.

Back to Top
envy-blog