Qigong – en långsam form av kampsport

Kanske har du betraktat människor ute i parker på sommaren som ser ut som om de utförde judo eller liknande i slow-motion. Då har du inte sett fel, för det brukar i de flesta fall handla om utövare av qigong. Qigong är en kinesisk övningsform som har utvecklats genom kampsporter och modifierats för att skapa en mental fokus, förbättra andningen, ta in energier och motverka sjukdomar. Quigong ska på samma sätt förbättra blodcirkulationen i kroppen och är således övningar som varvar fysisk och själslig aktivitet. Kampsport och filosofi har utgjort basen för quigongens utveckling.

Qigongens födelse

Tro inte att qigongen är något nytt påfund. Dessa typer av övningar fanns nedskrivna långt före Kristi födelse. De första anteckningarna om qigong har daterats till ca 2300 f.Kr, men namngavs då som daoyin eller neigong. Till en början hölls dock denna lära hemlig och utövades endast inom den egna familjen eller mellan en lärare och en elev. Detta höll i sig ända in på 1940-talet då Kinas ledare började ta till sig delar av träningsformen och lät den offentliggöras. Idag är det en känd träningsform som mest handlar om att skapa ett inre lugn och få mer kraft i form av ny energi. Det är således inte en kommersiell sport där sponsorer skyltar med reklam på T shirts med tryck, men tack vare den växande populariteten, är det troligt att det inom en snar framtid kommer att inträffa.

I Sverige har qigongen bara förekommit sedan 90-talet även om det förmodligen har funnits folk i landet som utövat den i sin ensamhet. Idag har den dock växt så pass mycket i anseende att den skrivs ut som recept för vissa människor som behöver komma i balans igen på ett eller annat vis, eller om man har råkat ut för utbrändhet. Spärra därför inte upp ögonen om du skulle bege dig till din läkare och han eller hon säger att du borde prova på qigong istället för att äta piller. Är du elev på några av landets skolor, är det också möjligt att du får en hemläxa på hur qigong ska utövas.

Rörelseprogram

Qigong består av ett förutbestämt rörelseprogram tillsammans med anpassad musik i lugna och rytmiska toner. Det fördelaktiga med qigong är att den är lättare att utöva än andra kampsporter eller övningar och därmed kan även funktionshindrade ta till sig metoderna, då det främst fokuserar på den mentala koncentrationen. Rörelserna är heller inte speciellt svåra att göra och tar inte lång tid att lära sig.

Olika tekniker

Bara i Sverige är vi bekanta med ett tjugotal qigong-arter men överlag finns det ca 2000 stycken som har tagit influenser av både det ena och det andra, som judo, yoga och tai chi. De olika skillnaderna består huvudsakligen av mer fysiska övningar och fokuserad andning, respektive inriktning på sinnet och koncentrationen.

Back to Top
envy-blog