Olika kampsporter och deras egenskaper i korthet

Vi har tidigare i den här bloggen tagit upp att de flesta kampsporter inte handlar om våldsutövning i första hand. Många har istället utvecklats som metoder som ska minimera behovet av att använda våld. Det är om inte annat en intressant filosofisk utgångspunkt för tekniker som i slutändan trots allt består av våld. Men skrapar man under ytan på filosofierna som underbygger kampsporterna hittar man intressanta tankar. I det här inlägget ska vi därför titta närmare på några tekniker och de idéer som ligger till grund för dem.

Om du själv börjat träna någon kampsport är det bara att gratulera. Du har valt en av de bästa träningsformerna som finns. Det är inte bara så att din kropp mår bra av det, kampsporter är också ett alldeles ypperligt sätt att stärka sig själv mentalt. Men oavsett vilken träningsform du har valt är det alltid bra att komplettera den med åtminstone en annan typ av träning. Inte minst när det gäller kampsport kan det vara bra att ibland ägna sig åt styrketräning. Gorilla Sports har allt i form av träningsmaskiner som behövs för att få ihop ett komplett hemmagym för en rimlig penning.

Filosofin finns i kampsporternas ursprung

Ett skäl till att många kampsporter handlar om att begränsa våldsanvändningen är att de utvecklats under särskilda omständigheter. Det är inte sällan så att rötterna till en specifik typ av kampsport finns i förhållanden där en svagare part ställts mot en betydligt starkare. Ta Jujutsu till exempel. Jujutsun utvecklades i fattiga delar av Japan som ett sätt för bönder att skydda sig mot betydligt bättre beväpnade samurajer. Det föll sig i den kontexten naturligt att utveckla ett sätt att slåss mot tungt beväpnade motståndare utan vare sig vapen eller skydd. Detsamma gäller inte riktigt för ninjutsu, men också i det fallet finns en klokhet i utförandet som kommer ur nödvändigheten att slåss klokt om du på papperet är den svagare parten. Ninjutsu utvecklades för ninjor och innefattar förutom hur man slåss också strategier för okonventionell krigföring, gerilla-verksamhet, spionage och annat.

Finns ytterligheter

Om man tittar vidare på idéerna som ligger till grund för kampsporterna så finns det förstås intressanta ytterligheter. Aikido kan till exempel påstås vara en av de fredligaste varianterna, där målet är självförsvar med fokus på att inte skada motståndaren överhuvudtaget. I den mer aggressiva änden av spektrat hittar vi också tekniker som handlar om att slåss väl ur ett underläge utan någon målsättning kring att inte skada andra. Exempelvis är den israeliska tekniken Krav Maga mer aggressiv. Den ska gå snabbt och effektivt att utföra och kombinerar inslag från alla traditionella kampstilar. Här handlar det istället om att vinna till varje pris och med vilka medel som helst.

Back to Top
envy-blog