Tre former av karate

Karate är ett samlingsbegrepp för tre olika former av den japanska kampkonsten. De tre olika formerna som finns är Kihon, Kata och Kumite.

Kihon är grunden i karate där man lär sig hur man blockerar och undviker slag och sparkar men också hur man delar ut slag och sparkar. Här klättrar man i gradering och på så sätt blir träningen hela tiden svårare.

Kata innebär att man lär sig olika rörelser i ett visst mönster och i grunden är det till för att man ska kunna skydda sig mot flera motståndare på samma gång.

Kumite är tävlingsformen där man använder sig utav grundfärdigheterna i praktiska situationer. Tävlingen bedöms utifrån poäng där man får olika höga poäng vid olika tekniker som används.

Karate kan lätt anpassas efter varje individ och kan utföras för motion och mental träning eller utövas med inriktning på tävling. Med hjälp av karate tränar man både sin smidighet och styrka, sin kroppskontroll och koordination och fokus på det mentala. Karate kan således utföras både i syfte att bygga upp sin kropp men också för att utöva mindfulness som bringar ett inre lugn och kan underlätta vardagen.

Back to Top
envy-blog