Svärdkonsten Iaido

Iaido är karaktäristisk med de lugna, kontrollerade rörelser där utövaren drar svärdet från sin slida för att slå eller skära sin motståndare, ta bort eventuellt blod från bladet och sedan föra svärdet tillbaka in i slidan. Medan utövare med liten erfarenhet av iaido kan börja lära sig med träsvärd, så kallade bokken. Men beroende på vissa instruktörer så använder de flesta utövare svärdet som kallas iaitō och detta svärd är inte vasst. Mer erfarna iaido-utövare använder ett vasst svärd kallat Shinken. Utövare av iaido kallas ofta iaidoka. Iaido är en form av japansk modern budo.

En kvinna med svärd

Iaido startade på mitten av 1500-talet. Hayashizaki Jinsuke Shigenobu som levde mellan 1542 – 1621 är allmänt erkänd som grundaren av Iaido. Det fanns många så kallade Koryu vilka är traditionella skolor men bara en liten del kvar idag. Precis var och en av dem koncentrerar sig vidare på mer erfarna skolor skapade i på 1700-talet på samma sätt som Muso-Shinden-ryu, Hoki-ryu, Muso-Jikiden-Eishin-ryu, Shinto-Munen-Ryu, Tamiya- ryu, Yagyu-Shinkage-ryu, Mugai-ryu, Sekiguchi-ryu, et cetera. Efter det feodala japans sammanbrott år 1868 lånade grundarna till de moderna disciplinerna från teorin och praktiken av klassiska discipliner som de hade studerat eller praktiserat. På finansly.se kan du se hur du kan få råd att resa till Japan för att prova på sporten själv.

Grundandet av Dai Nippon Butoku Kai år 1895 i Kyoto var också ett viktigt bidrag till utvecklingen av moderna japanska kampsporter som utövas med svärd. År 1932 godkände DNBK officiellt och erkände den japanska disciplinen, iaido; Det var första gången som iaido utövades som sport i Japan. Efter detta initiativ organiseras moderna former av svärd i flera iaidoorganisationer. Under efterkrigstiden i Japan upplöstes Dai Nippon Butoku Kai av de allierade under andra världskriget. Däremot så återupprättades Dai Nippon Butoku Kai 1950 och utövandet av de japanska kampsporterna började så småningom igen.

En kvinna med svärd

Sedan dess har även sporten blivit internationellt erkänd och utövas även i Sverige. Peter Sundqvist har nu en unik gradering både nationellt och internationellt. Även om sporten idag bara utövas av entusiaster som slåss mot imaginära fiender så är den viktigt. Det ser inte bara fascinerande ut men det är faktiskt ren stridsteknik som används här med ett skarpt svärd så det krävs största möjliga uppmärksamhet och disciplin!

Back to Top
envy-blog